ARCAROMA AB | INVESTOR SIDA

Revisorer

På årsstämman 2017 valdes revisionsbolaget KPMG till bolagets revisorer med David Olow som huvudansvarig revisor.

Då uppdraget som bolagets revisor enligt Bolagsordningen gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs så beslutades ingen förändring av revisor på årsstämman 2018.

Stäng meny