CIRKULATION Nr 5 2017

Klippans avloppsreningsverk med dynaCEPT® installation. Intervju med Johan Möllerström, VD Arcaroma. Läs hela artikeln här (PDF).