Kommuniké från extra bolagsstämma i ArcAroma AB (publ) den 5 mars 2021

Vid extra bolagsstämma i ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) idag den 5 mars 2021 godkändes fusionsplanen avseende fusionen med OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”). Den extra bolagsstämman beslutade, enhälligt, att godkänna fusionsplanen…

Fortsätt läsaKommuniké från extra bolagsstämma i ArcAroma AB (publ) den 5 mars 2021

ArcAroma offentliggör fairness opinion med anledning av samgåendet med OptiFreeze

ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) offentliggjorde den 19 januari 2021 att styrelsen för ArcAroma och styrelsen för OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) gemensamt antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av…

Fortsätt läsaArcAroma offentliggör fairness opinion med anledning av samgåendet med OptiFreeze

Uttalande från styrelsen i ArcAroma med anledning av fusionen med OptiFreeze

Styrelsen för ArcAroma rekommenderar enhälligt aktieägarna i ArcAroma att rösta för Fusionen. Bakgrund OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) och ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) meddelade gemensamt den 19 januari 2021 att styrelsen för…

Fortsätt läsaUttalande från styrelsen i ArcAroma med anledning av fusionen med OptiFreeze

Nytt publiceringsdatum för bokslutskommunikén med proformasiffror för fusionerat bolag – den 16 februari

Pressmeddelande 2021-01-29 Styrelsen i ArcAroma AB (publ) har beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutskommunikén för 2020, som flyttas fram från den 9 februari till den 16 februari. I samband med…

Fortsätt läsaNytt publiceringsdatum för bokslutskommunikén med proformasiffror för fusionerat bolag – den 16 februari

Inga fler inlägg

Inget mer innehåll att visa