ARCAROMA AB | INVESTOR SIDA

Dokument inför den extra bolagsstämman den 8 mars 2019

  • Okategoriserade

Dokument inför den extra bolagsstämman den 8 mars 2019:

Fullmaktsformulär (till extra bolagsstämma)

Årsredovisning (inklusive revisionsberättelse)

Styrelsens beslut

Revisorns yttrande enligt 13 kap 6§ ABL (Bilaga 2(b))

 

Stäng meny