ArcAroma offentliggör fairness opinion med anledning av samgåendet med OptiFreeze

ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) offentliggjorde den 19 januari 2021 att styrelsen för ArcAroma och styrelsen för OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) gemensamt antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av…

Fortsätt läsaArcAroma offentliggör fairness opinion med anledning av samgåendet med OptiFreeze

Uttalande från styrelsen i ArcAroma med anledning av fusionen med OptiFreeze

Styrelsen för ArcAroma rekommenderar enhälligt aktieägarna i ArcAroma att rösta för Fusionen. Bakgrund OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) och ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) meddelade gemensamt den 19 januari 2021 att styrelsen för…

Fortsätt läsaUttalande från styrelsen i ArcAroma med anledning av fusionen med OptiFreeze

Nytt publiceringsdatum för bokslutskommunikén med proformasiffror för fusionerat bolag – den 16 februari

Pressmeddelande 2021-01-29 Styrelsen i ArcAroma AB (publ) har beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutskommunikén för 2020, som flyttas fram från den 9 februari till den 16 februari. I samband med…

Fortsätt läsaNytt publiceringsdatum för bokslutskommunikén med proformasiffror för fusionerat bolag – den 16 februari

OptiFreeze och ArcAroma går samman för att skapa ett världsunikt bolag inom Food & PlantTech

Pressmeddelande Lund 19 januari 2021 Viktig information I informationen nedan syftar ”detta pressmeddelande” på detta dokument, dess innehåll eller del därav, muntliga presentationer, frågestunder och skriftligt eller muntligt material som…

Fortsätt läsaOptiFreeze och ArcAroma går samman för att skapa ett världsunikt bolag inom Food & PlantTech

Breakthrough for ArcAroma in China, partner up with ZhongWu, market leader in China to explore the “Super Juice” market in China

Press release 2021-01-04 Breakthrough for ArcAroma in China, partner up with ZhongWu, market leader in China to explore the “Super Juice” market in China ArcAroma is pleased to announce that…

Fortsätt läsaBreakthrough for ArcAroma in China, partner up with ZhongWu, market leader in China to explore the “Super Juice” market in China

Inga fler inlägg

Inget mer innehåll att visa