ARCAROMA AB | INVESTOR SIDA

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké januari – december 2020 Ytterligare installationer oliveCEPT® och framgångsrik utvärdering wineCEPT® Sammanfattning av perioden oktober-december 2020* Rörelsens intäkter uppgick till 1,8 MSEK (4,9 MSEK).EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till…

Fortsätt läsa

Inga fler inlägg

Inget mer innehåll att visa

Stäng meny