ARC AROMA PURE AB | INVESTOR SIDA

Årsstämma 2019

Arc Aroma Pure AB:s årsstämma kommer att hållas den 17 oktober 2019, kl. 15:00 på Råbylunds Gård (www.rabylundsgard.se), Prästavägen 12, 224 78 Lund. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Johan Möllerström, CEO, på email: johan.mollerstrom@arcaroma.com eller på adress: Arc Aroma Pure AB, Att: Johan Möllerström, Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 28 augusti 2019.

 

Extra Bolagsstämma 190308

Bolagsstämma 181016

Bolagsstämma 171017

Bolagsstämma 161011

Stäng meny