ARC AROMA PURE AB | INVESTOR SIDA

Arc Aroma Pure Nyhetsbrev Nr 6, 29 mars 2019

Välkommen till ArcAromas sjätte nyhetsbrev. I skrivande stund pågår en företrädesemission som är viktig för
ArcAroma, kapitaltillskottet behövs inte minst för att öka våra marknadsinsatser inom affärsområdena Food
och Energi. Vi kommer bland annat att använda resurserna till att stärka organisationen för att ännu bättre
kunna möta det växande intresset för främst oliveCEPT® och juiceCEPT® men även för dynaCEPT® och
bioCEPT®. Vi kommer att öka såväl avseende närvaro på marknaden som produktionskapacitet.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här:

 

 

 

Stäng meny