ARCAROMA AB | INVESTOR SIDA

Aktieägarbrevet har som målsättning att komplettera informationen i regulatoriska pressmeddelanden. Varje Aktieägarbrev har ett fokusområde inom en viss applikation som tema. Nedan hittar ni hittills publicerade aktieägarbrev:

Aktieägarbrev Nr. 12 2021 – wineCEPT®

Aktieägarbrev Nr. 11 2021 – juiceCEPT+®

Aktieägarbrev Nr. 10 2020 – juiceCEPT®

Aktieägarbrev Nr. 09 2020 – oliveCEPT®

Stäng meny