ARCAROMA AB | INVESTOR SIDA
Ägarförteckning per 2020-06-30

Nedan är de sex största aktieägarna per 30 juni 2020 (exkl. banker och andra förvaltare)

Namn  A-aktier (st.)  B-aktier (st.)  Totalt aktier (st.)  Totalt röster (st.)  Röster (%)  Kapital (%) 
Pär Henriksson & PL Holding AB 650 000 1 769 162 2 419 162 8 269 162 40,17 19,49
P-O Rosenqvist via Ironblock AB 74 000 429 016 503 016 1 169 016 5,68 4,05
Confidera Syd AB 75 000 204 935 279 935 954 935 4,64 2,26
Johan Möllerstöm & J.O. Mollerstrom Br. Operation AB 50 000 193 333 243 333 693 333  3,37 1,96
Martin Hagbyhn & Ductu AB 59 000 28 000 87 000 618 000 3,00 0,70
Jönsson Christer 0 365 000 365 000 365 000 1,77 2,94
Övriga 0 8 513 543 8 513 543 8 513 543 41,36 68,60
Totalt  908 000 11 502 989 12 410 989 20 582 989 100,00 100,00
Stäng meny