ARCAROMA AB | INVESTOR SIDA
Ägarförteckning per 2021-03-31

Nedan är de sex största aktieägarna per 31 mars 2021 (exkl. banker och andra förvaltare)

Namn  Antal aktier (st.)  Antal röster (st.)  Kapital (%)  Röster (%) 
Johan Möllerstöm & J.O. Mollerstrom Br. Operation AB 1 943 333 1 943 333  15,66  15,66 

P-O Rosenqvist & Ironblock AB

515 000 515 000 4,15 4,15
Pär Henriksson & PL Holding AB
384 718 384 718 3,10 3,10
Christer Jönsson 375 000 375 000  3,02 3,02
Staffansgården i Trää AB 272 000 272 000 2,19 2,19
Confidera Syd AB
258 000
258 000
2,08 2,08
Övriga 8 662 938 8 662 938 69,80 69,80
Totalt  12 410 989 12 410 989 100,00

100,00

 

Stäng meny