ARCAROMA AB | INVESTOR SIDA
Ägarförteckning per 20190930

Nedan är de sex största aktieägarna per 30 september 2019 (exkl. banker och andra förvaltare)

 

Namn A-aktier (st.) B-aktier (st.) Totalt aktier (st.) Totalt röster (st.) Röster (%) Kapital (%) 
Pär Henriksson & PL Holding AB650 0001 936 0492 586 0498 436 04943,1322,71
P-O Rosenqvist via Ironblock AB74 000409 016483 0161 149 0165,874,24
Confidera Syd AB75 000234 000309 000984 000 5,032,71
Johan Möllerstöm & J.O. Mollerstrom Br. Operation AB50 000183 333233 333683 333 3,492,05
Martin Hagbyhn & Ductu AB59 00028 00087 000618 0003,160,76
Martin Linde/ Staffansgården i Trää AB0295 000295 000295 0001,512,59
Övriga07 396 1437 396 1437 396 14337,8164,94
Totalt 908 00010 481 54111 389 54119 561 541100,00100,00
Stäng meny