ARC AROMA PURE AB | INVESTOR SIDA
Ägarförteckning per 20190430

Nedan är de sex största aktieägarna per 30 april 2019 (exkl. banker och andra förvaltare)

 

Namn A-aktier (st.) B-aktier (st.) Totalt aktier (st.) Totalt röster (st.) Röster (%) Kapital (%) 
Pär Henriksson & PL Holding AB650 0001 936 0492 586 0498 436 04943,1322,71
P-O Rosenqvist via Ironblock AB74 000410 746484 7461 150 7465,884,26
Confidera Syd AB75 000249 854324 854999 854 5,112,85
Johan Möllerstöm & J.O. Mollerstrom Br. Operation AB50 000183 333233 333683 333 3,492,05
Martin Hagbyhn & Ductu AB59 00028 00087 000618 0003,160,76
Martin Linde/ Staffansgården i Trää AB0295 000295 000295 0001,512,59
Övriga07 378 5597 378 5597 378 55937,7264,78
Totalt 908 00010 481 54111 389 54119 561 541100,00100,00
Stäng meny