ARCAROMA AB | INVESTOR SIDA
Ägarförteckning per 20191231

Nedan är de sex största aktieägarna per 31 december 2019 (exkl. banker och andra förvaltare)

Namn A-aktier (st.) B-aktier (st.) Totalt aktier (st.) Totalt röster (st.) Röster (%) Kapital (%) 
Pär Henriksson & PL Holding AB650 0001 904 0002 554 0008 404 00042,9622,42
P-O Rosenqvist via Ironblock AB74 000435 916509 9161 175 9166,014,48
Confidera Syd AB75 000232 000307 000982 000 5,022,70
Johan Möllerstöm & J.O. Mollerstrom Br. Operation AB50 000193 333243 333693 333 3,542,14
Martin Hagbyhn & Ductu AB59 00028 00087 000618 0003,160,76
Martin Linde/ Staffansgården i Trää AB0295 000295 000295 0001,512,59
Övriga07 393 2927 393 2927 393 29237,8064,91
Totalt 908 00010 481 54111 389 54119 561 541100,00100,00
Stäng meny