ARCAROMA AB | INVESTOR SIDA
Ägarförteckning per 2020-03-31

Nedan är de sex största aktieägarna per 31 mars 2020 (exkl. banker och andra förvaltare)

Namn  A-aktier (st.)  B-aktier (st.)  Totalt aktier (st.)  Totalt röster (st.)  Röster (%)  Kapital (%) 
Pär Henriksson & PL Holding AB 650 000 1 769 162 2 419 162 8 269 162 40,17 19,49
P-O Rosenqvist via Ironblock AB 74 000 440 916 514 916 1 180 916 5,74 4,15
Confidera Syd AB 75 000 216 000 291 000 966 000 4,69 2,34
Johan Möllerstöm & J.O. Mollerstrom Br. Operation AB 50 000 193 333 243 333 693 333  3,37 1,96
Martin Hagbyhn & Ductu AB 59 000 28 000 87 000 618 000 3,00 0,70
Martin Linde/ Staffansgården i Trää AB 0 295 000 295 000 295 000 1,43 2,38
Övriga 0 8 560 578 8 560 578 8 560 578 41,59 68,98
Totalt  908 000 11 502 989 12 410 989 20 582 989 100,00 100,00
Stäng meny