ARC AROMA PURE AB | INVESTOR SIDA
Ägarförteckning per 181031

Nedan är de sex största aktieägarna per 31 oktober 2018 (exkl. banker och andra förvaltare).

Namn A-aktier (st.) B-aktier (st.) Totalt aktier (st.) Totalt röster (st.) Röster (%) Kapital (%) 
Pär Henriksson & PL Holding AB650 0001 875 6492 525 6498 375 64947,5526,74
P-O Rosenqvist via Ironblock AB74 000336 500410 5001 076 5006,114,35
Confidera Syd AB75 000252 250327 2501 002 250 5,693,47
Johan Möllerstöm & J.O. Mollerstrom Br. Operation AB50 000150 000200 000650 000 3,692,12
Martin Hagbyhn & Ductu AB59 00028 00087 000618 0003,510,92
Martin Linde/ Staffansgården i Trää AB0282 084282 084282 0841,602,99
Övriga05 611 5445 611 5445 611 54431,8559,42
Totalt 908 0008 536 027 9 444 02717 616 027100,00100,00
Stäng meny