ARC AROMA PURE AB | INVESTOR SIDA
Ägarförteckning per 180119

Nedan är de sex största aktieägarna per 19 januari 2018 (exkl. banker och andra förvaltare).

Namn  A-aktier (st.)  B-aktier (st.)  Totalt aktier (st.)  Totalt röster (st.)  Röster (%)  Kapital (%) 
Pär Henriksson & PL Holding AB 650 000 2 023 000 2 673 000 8 523 000 49,40 29,43
P-O Rosenqvist via Ironblock AB 74 000 336 500 410 500 1 076 500 6,24 4,52
Confidera Syd AB 75 000 290 000 365 000 1 040 000  6,03 4,02
Johan Möllerstöm & J.O. Mollerstrom Br. Operation AB 50 000 150 000 200 000 650 000  3,77 2,20
Martin Hagbyhn & Ductu AB 59 000 28 000 87 000 618 000 3,58 0,96
Martin Linde/ Staffansgården i Trää AB 0 277 584 277 584 277 584 1,61 3,06
Övriga 0 5 069 043 5 069 043 5 069 043 29,38 55,81
Totalt  908 000 8 174 127 9 082127 17 254 127 100,00 100,00
Stäng meny