ARCAROMA AB | INVESTOR SIDA
Ägarförteckning per 2020-10-31

Nedan är de sex största aktieägarna per 31 oktober 2020 (exkl. banker och andra förvaltare)

Namn  Antal aktier (st.)  Antal röster (st.)  Kapital (%)  Röster (%) 
Johan Möllerstöm & J.O. Mollerstrom Br. Operation AB 1 943 333 1 943 333  15,66  15,66 

Pär Henriksson & PL Holding AB

621 400 621 400 5,01 5,01
P-O Rosenqvist & Ironblock AB 515 000 515 000 4,15 4,15
Christer Jönsson 375 000 375 000  3,02 3,02
Staffansgården i Trää AB 272 000 272 000 2,19 2,19
Confidera Syd AB
265 000
265 000
2,14 2,14
Övriga 8 419 256 8 419 256 67,84 67,84
Totalt  12 410 989 12 410 989 100,00

100,00

 

Stäng meny