ARC AROMA PURE AB | INVESTOR SIDA
Ägarförteckning per 190131

Nedan är de sex största aktieägarna per 31 januari 2019 (exkl. banker och andra förvaltare)

Namn A-aktier (st.) B-aktier (st.) Totalt aktier (st.) Totalt röster (st.) Röster (%) Kapital (%) 
Pär Henriksson & PL Holding AB650 0001 873 5492 523 5498 373 54947,0426,21
P-O Rosenqvist via Ironblock AB74 000341 500415 5001 081 5006,084,32
Confidera Syd AB75 000249 541324 541999 541 5,623,37
Johan Möllerstöm & J.O. Mollerstrom Br. Operation AB50 000150 000200 000650 000 3,652,08
Martin Hagbyhn & Ductu AB59 00028 00087 000618 0003,470,90
Martin Linde/ Staffansgården i Trää AB0270 000270 000270 0001,522,80
Övriga05 808 0945 808 0945 808 09432,6260,32
Totalt 908 0008 720 684 9 628 68417 800 684100,00100,00
Stäng meny